logo

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii istnieje wiele kół naukowych, które w dużej mierze są inicjatywami studenckimi.

 

Jak mówią sami adepci, organizacje studenckie to niewyczerpalne źródło wiedzy - zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Dzięki działalności w stowarzyszeniu studenci przekładają swoją wiedzę zdobytą podczas zajęć na działania w praktyce, co za tym idzie - na doświadczenie zawodowe. Przynależność do organizacji pozwala sprawdzić swoje umiejętności, daje możliwość lepszego przygotowania się do startu na rynku pracy. Badanie kazusów, tworzenie użytecznych pism dla stron procesowych czy symulacja postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka to tylko początek przygotowujący do praktyki w zawodzie.

 

Przynależność do Koła Kryminalistyki umożliwia:

  • badania i oględziny miejsca zdarzenia,

  • wykrywanie fałszerstw,

  • badania dokumentów i banknotów.

 

Będąc członkiem organizacji ELSA, studenci mogą:

  • poznawać przedstawicieli profesji prawniczych,

  • brać udział w warsztatach i konkursach naukowych oraz być ich organizatorami.

 

Koło naukowe Uniwersytecka Poradnia Prawna zajmuje się:

  • przygotowywaniem symulacji rozpraw sądowych w specjalnej przeznaczonej do tego sali,

  • konsultacjami podczas dyżurów w poradni.

  

To tylko fragment listy kół oraz organizacji skupiających i angażujących studentów w celu poszerzenia ich wiedzy i umożliwienia zdobycia niezbędnej praktyki. Działalność kół nie ogranicza się do przedsięwzięć i zadań wewnątrz wydziału - projekty obejmują między innymi współpracę z zakładami karnymi, sądami, organami administracji publicznej czy szkołami. Głównym celem wymienionych organizacji jest umożliwienie studentom sprawdzenia w praktyce nabytych umiejętności oraz rozwój i doskonalenie się w coraz nowszych dziedzinach.

  

 

Zobacz inne

Zapisz się do Newslettera

Bądź na bieżąco i dowiaduj się pierwszy o inicjatywach i aktywnościach oferowanych przez WPAE!

ZOBACZ WSZYSTKIE